Milan Hrudka

Pravidla chování v dojo

 

Prvořadé je maximálně snížit riziko úrazu všech, kteří se tréninku účastní, a proto je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny vedoucího cvičení.

 • Neodcházejte z dojo bez vědomí vedoucího tréninku.
 • Co nejdříve informujte vedoucího cvičení o všech zdravotních problémech, nemocech a zejména úrazech.
 • Je důležité respektovat zdravotní stav partnera, jeho přání, schopnosti a zkušenosti.

 

 

Několik pravidel a zásad chování v dojo:

 • Před vstupem do dojo je vhodné umýt si nohy.
 • Čas vyhrazený na trénink je omezen a čím dříve poskládáme tatami, tím déle budeme cvičit.
 • Při vstupu do dojo pozdravit úklonou směrem ke středu dojo a při vstupu na tatami v seize změrem k obrazu zakladatele.
 • Při nástupu vždy nejprve sedí nejvyšší technické stupně a následně nižší a lidé bez keiko gi (z leva do prava).
 • Trénink začíná krátkou meditací v seize (mokusó) a pozdravem. Pokud se opozdíte, vyčkejte, nevstupujte do dojo a snažte se co nejméně rušit.
 • Tradiční japonský pozdrav na začátku: „Onegai shimasu“ – výzva k začátku.
 • Tradiční japonský pozdrav na konci: „Domo arigato gozaimashita“ = „děkuji, že jsem se mohl něco naučiť“.
 • Rozcvička je důležitá. Pokud ji nestihnete, rozcvičte se alespoň krátce před vstupem do dojo. Před i po cvičení se vždy ukloňte partnerovi.
 • Potřebujete-li při tréninku mluvit s trenérem, pak se postavte a malou úklonou v postoji mu dejte najevo, že s ním potřebujete hovořit.
 • Při předvádění techniky sledujte výklad v seize či v anze, neležte, nestůjte, neopírejte se o zeď. Po ukázce vždy následuje úklona učiteli.
 • Pokud potřebujete opustit tatami, informujte o tom učitele!
 • Nikdy nesedejte zády k obrazu Osenseie.
 • Nikdy necvičte pod vlivem alkoholu, lehkých nebo tvrdých drog a léků ovlivňujících pozornost nebo vědomí.
 • Na tatami není zdvořilé jíst ani pít.
 • Před tréninkem odložte šperky, prsteny, náušnice, náramky, hodinky, apod.
 • Vypínejte své mobilní telefony.
 • Je zdvořilé věnovat plnou pozornost a koncentraci výkladu i cvičení, nečekat, nezdržovat, nevybírat si pro cvičení stále stejného partnera, nepovídat si, neodcházet z tatami odpočinout si, napít se, telefonovat atd.

 

Snažte se přijít na trénink včas. Pokuď se opozdíte, vyčkejte v seize na okraji tatami na pokyn učitele.