Milan Hrudka

Slovníček

O’SENSEI – zakladatel Aikido Morihei Ueshiba

HOMBU DOJO – hlavní dojo Aikidó v japonském Tokiu

DOJO – místo, kde se učí budó
TATAMI – rohože, žíněnky, na kterých se cvičí
KAMIZA – čestné místo v DOJO – stěna cti – kde je obraz o-senseie a kaligrafie
SHIMOZA – místo naproti kamiza, místo pro žáky
AIKIDO-KA – ten, který cvičí AIKIDO
AIKIDO-GI – oblečení pro cvičení aikido, kimono a kalhoty (bílé)
OBI – pás uvázaný přes kimono
HAKAMA – široké černé (modré) kalhoty pro nositele stupňů DAN
ZORI – obuv, sandály

AI – harmonie
AWASE – koordinace
HARA – centrum, těžiště těla
GASSO – koncetranční poloha ve stoje
KATA – formy, sestavy (s JO)
KI – energie, duchovní síla
KIAI – sjednocení energie s výkřikem
KIME – zpevnění těla při dokončení techniky
KINORENMA – cvičení k rozvoji KI
KOKYU – dechová síla, kontrola dýchání
MAAI – účelná vzdálenost mezi uke a tori (na sek meče)
MECUKE – vnímání, pohled, koncentrace
SEIZA – klek sedmo (sed na obou patách)
HANZA (AGURA) – turecký sed
ZANSHIN – soustředění, připravenost k boji

ZA REI – pozdrav v seiza
RITSU REI – pozdrav v postoji

„ONEGAI SHIMASU“ – výrok před začátkem cvičení, „mohu se od Vás něco naučit?“
„DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA“ – výrok na konci cvičení, „děkuji velmi uctivě“

TORI – ten, který se brání, ten, který provádí techniku
UKE – ten, který útočí, ten, na kterém je technika prováděna

DECHOVÁ CVIČENÍ
YO NO TE KOKYU (YO= JANG čínsky) – první dechová forma (mužská)
I NO TE KOKYU (I=JIN čínsky) – druhá dechová forma (ženská)
KI MUSUBI NO TE KOKYU – třetí dechová forma (sjednocení elementů)
A UN NO KOKYU – čtvrtá dechová forma

ČÁSTI TĚLA
MEN – hlava
KATA – ramena
TE – ruka
RYOTE – dvě ruce
TEGATANA – mečovitá ruka (hrana ruky a předloktí)
KOTE – zápěstí
GOSHI – boky
ASHI – noha
HIJI – loket

SABAKI (chůze a obraty)
TSUGI ASHI – přísuvná chůze – začíná přísunem
OKURI ASHI – posun – přísun, začíná posunem
AYUMI ASHI – zadní noha přirozeně vykročí, ale na špičce se vytočí kolmo ke směru pohybu
SURI ASHI – chůze střídavá se změnou postoje pravý – levý
IRIMI – vstup krokem vpřed (omote)
TENKAN – vstup obratem provedeným zakročením (ura)
TENSHIN – přísun
MAEASHI TENSHIN – přísun přední nohy
USHIROASHI TENSHIN – přísun zadní nohy
KAITEN – obrat o 180 stupňů na místě
KIAWASE – koordinace energie, v postoji výkrokem bez přísunu zadní nohy
TORIFUNE – veslování – průpravné cvičení pro koordinaci dechu a hara
IKKYO UNDO – průpravné cvičení pro ikkyo
TEKUBI UNDO – procvičování zápěstí pro kote gaeshi, kote mawashi, kote hineri
SHIHO GIRI – sekání do čtyř směrů
HAPPO GIRI – sekání do osmi směrů
UCHI SABAKI – vnitřní vstup
SOTO SABAKI – vnější vstup
SANKAKU TAI SABAKI – trojúhelníkový vstup

UKEMI (pády)
TACHI MAE UKEMI – pád vpřed
YOKO UKEMI – pád stranou
USHIRO UKEMI – pád vzad

KAMAE (postoje)
SANKAKUTAI – trojúhelníková poloha chodidel při postoji
MIGI KAMAE (HANMI) – pravý postoj
HIDARI KAMAE (HANMI) – levý postoj
AI HANMI – různostranný postoj ukeho a toriho
GYAKU HANMI – stejnostranný postoj ukeho a toriho
SANKAKU GYAKU HANMI – postoj při ayumi ashi – přední noha je kolmo ke směru pohybu

PÁSMA
GEDAN – spodní pásmo od pasu dolů
CHUDAN – střední pásmo od pasu k ramenům
JODAN – horní pásmo od ramen nahoru

ÚDERY, KOPY
TSUKI – přímý úder
SHOMEN UCHI – přímý sek na hlavu zastavený v úrovni krku
YOKOMEN UCHI – sek na hlavu nebo na krk ze strany
GYAKU YOKOMEN UCHI – sek stranou z vnitřní strany
MAE GERI – přímý kop
YOKO GERI – kop ze strany

ÚTOKY
KIAWASE SHOMENUCHI – útok maeashi irimi bez přísunu zadní nohy s úderem od centra
KATATETORI AIHANMI – různostranný úchop zápěstí
KATATETORI GYAKUHANMI – stejnostranný úchop zápěstí
RYOTETORI – úchop obou zápěstí zepředu
KATATE RYOTETORI – úchop jednoho zápěstí oběma rukama
KATATORI – úchop jednoho ramene zepředu
RYOKATATORI – úchop obou ramen zepředu
MUNETORI – úchop límce zepředu
SHOMENUCHI – přímý sek shora na hlavu
YOKOMENUCHI – vnější sek stranou na spánek nebo krk
GYAKU YOKOMENUCHI – obrácený sek stranou zevnitř
CHUDAN TSUKI – přímý úder na střední pásmo
JODAN TSUKI – přímý úder na horní pásmo
KATATORI MENUCHI – úchop límce současně se sekem druhou rukou na hlavu
USHIRO RYOTETORI – úchop obou zápěstí zezadu
USHIRO RYOHIJITORI – úchop obou loktů zezadu
USHIRO KATATETORI KUBIJIME – úchop jednou rukou zápěstí a druhou rukou škrcení zezadu
USHIRO TORI – obejmutí zezadu přes ruce
USHIRO ERITORI – úchop límce zezadu

VSTUPY DO ÚTOKU
OMOTE – vstup irimi
URA – vstup tenkanem
MAEASHI IRIMI – irimi přední nohou
USHIROASHI IRIMI – irimi zadní nohou
IRIMI TENKAN – kombinace sabaki
MAEASHI IRIMI TENKAN – zahájení kroku vpřed přední nohou + tenkan
USHIROASHI IRIMI TENKAN – zahájení kroku vpřed ze zadní nohy+tenkan
KATA NOTE – při útoku katatori menuchi, technika prováděná na držící ruku
UCHI NOTE – při útoku katatori menuchi, technika prováděná na sekající ruku
TATAKI OTOSHI – při útoku yokomen uchi mae ashi irimi
AINUKE – při útoku yokomen uchi vstup – zvedání kapesníku
MIKIRI OTOSHI – při útoku yokomen uchi vstup úskokem zpět
KIRI OTOSHI – při útoku yokomen uchi vstup vertikální sek do úrovně obi
MAKI OTOSHI – irimi tenkan s maki otoshi
KAMI HANEN – paže opisují horní oblouk
SHIMO HANEN – paže opisují spodní oblouk

KUZUSHI (vychýlení)
JODAN KUZUSHI – vychýlení v horním pásmu
CHUDAN KUZUSHI – vychýlení ve středním pásmu
IKKYO – YONKYO KUZUSHI – vychýlení ikkyo až yonkyo

ZNEHYBNĚNÍ – OSAE WAZA
IKKYO – ude osae – první
NIKYO – kote mawashi – druhé
SANKYO – kote hineri – třetí
YONKYO – tekubi osae – čtvrté
GOKYO – ude nobashi – páté
HIJIKIME OSAE – znehybnění lokte
JYUJI GARAMI – kříž, zkřížené ruce

DALŠÍ POJMY
TAN REN – cvičení se zdůrazněním jednotlivých fází techniky, z úchopu, staticky
KIGATA – plynulé cvičení, bez pevného úchopu, dynamicky
MITORI GEIKO – cvičení díváním se
HITORI GEIKO – cvičení bez partnera
FUTARI GEIKO – cvičení ve dvojici
KAKARI GEIKO – cvičení s více útočníky, kteří útočí postupně
FUTARI TORI – cvičení se dvěma útočníky, kteří útočí oba najednou
TANINZU TORI – cvičení s více útočníky (randori), pouze vstupy, uke útočí nepřetržitě
JIYU WAZA – cvičení různých technik na stejný útok
TACHI WAZA – techniky v postoji
SUWARI WAZA – techniky v kleče
HANMIHANTACHI WAZA – techniky ukeho (útočící) ve stoje, tori v kleče
RENRAKU HENKA WAZA – techniky následně navazující (kombinace technik)

ZBRANĚ
TANTO – dřevěný nůž (tvar podle japonského meče tanto)
BOKKEN – dřevěný meč (tvar podle japoského meče katana)
JO – dřevěná hůl z tvrdého dřeva o průměru cca 2,5cm a délce cca 130cm
WAKIZASHI – dřevěný krátký meč (podle tvaru japonsského meče wakizashi)
CHUDAN NO KAMAE – střeh ve středním pásmu, hrot meče směřuje na krční jamku ukeho
JODAN NO KAMAE – střeh s mečem nad hlavou, hrot směřuje vzhůru
GEDAN NO KAMAE – střeh mečem v dolním pásmu, směřuje k soupeři, hrot ve výšce kolen
HASSO NO KAMAE – meč svisle u hlavy, hrot vzhůru, cuba ve výši ramene, ruce podél těla
CHIBURI – očištění čepele meče
IAI – tasení meče se sekem
NÓTÓ – zasunutí meče
TE NO UCHI – ždímání rukou při dopadu meče
KESA GIRI – diagonální sek směrem dolů (po šerpě kimona)
GYAKU KESA GIRI – diagonální sek směrem nahoru
KIRI OROSHI – vertikální sek zastaven ve výši obi
MEN UCHI – sek na hlavu zastaven pod bradou
SHOMEN UCHI – sek shora na vršek hlavy
YOKOMEN UCHI – sek ze strany na hlavu

ČÍSLOVKY
0                   ZERO
1                    ICHI
2                    NI
3                    SAN
4                    SHI (YON)
5                    GO
6                    ROKU
7                    SCHICHI (NANA)
8                    HACHI
9                    KYU
10                 JU
11                 JUICHI
20                 NIJU
30                 SANJU
40                 SHIJU
50                  GOJU
60                  ROKUJU
70                  NANAJU
80                  HACHIJU
90                  KYUJU
100                HYAKU
200                NIHYAKU
300                SAMBAYAKU
400                SHIHYAKU
500                GOHYAKU
600                ROPPYAKU
700                NANAHYAKU
800                HAPPYAKU
900                KYUHAYKU
1.000            SEN
10.000         MAN
100.000       JUMAN
1.000.000   HYAKUMAN

 

Výslovnost:
SH [:š]
CH [:č]
J     [:dž]
JI   [:ťi]